Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Kurser på programmet

Programmet Systemvetenskap: IT, människa, organisation består av följande kurser på vardera 15 hp: 

År 1 

Informationsteknologi och informationssystem

Kursen introducerar begrepp och kunskaper om informationssystem, informationsteknologi och IT:s roll för verksamhetsutveckling. Kunskaper i programmering, systemtänkande, utveckling av informationssystem samt projekt som arbetsform förmedlas. Teori varvas med praktiska övningar i problemlösning inriktad mot system- och programkonstruktion. 

Verksamheter och information

Kursen ger kunskaper i verksamhetsanalys och verksamhetsmodellering som olika sätt att strukturera komplex information och förmedla den i ett designprojekt. I kursen studeras klassisk och aktuell teori om den objektorienterade modelleringens tekniker för beskrivning och analys av verksamheter, processer och information.

Programmeringsteknik och databaser

Grundläggande programmeringsmetodik lärs ut i ett modernt objektorienterat programspråk inklusive grafiska gränssnitt. I databasdelen ges kunskaper i relationsdatabaser och SQL.

Systemutvecklingsprojekt

Den sista kursen sammanfattar, utvecklar och tillämpar kunskaperna från första året. I kursen förmedlas teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i utveckling av ett IT-baserat informationssystem med hjälp av objektorienterad analys, modellering och programmering. Kunskaperna i systemutveckling praktiseras i form av ett projektarbete.

År 2

eBusiness och eGovernment

Kursen behandlar konsekvenser av digitalisering av verksamheter inom privat och offentlig sektor samt system för digital hantering av information mellan företag, mellan myndigheter och mellan myndigheter och medborgare. Teorier om affärsmodeller, värdekedjor och den offentliga sektorns funktion kopplas till organisatoriska och samhälleliga förändringar.

Affärssystem

Kursen behandlar affärssystemens roll i organisationer samt hur affärssystem används för att omsätta strategier i praktisk styrning och uppföljning. I projektet ges en grundläggande förståelse för hur ett affärssystem ser ut, aktuell forskning inom området samt analys av hur ett företag använder affärssystem för att stödja affärsprocesser och ledningen av företaget. Affärssystemstermer och -begrepp förklaras utifrån ett systemutvecklingsperspektiv. Kursen ger också exempel på införande av affärssystem för effektivisering av processer och logiska förbättringar av informationsflöden. I kursen görs projekt och laborationer med affärssystem.

Beslutstödsystem

I kursen beskrivs beslutsstödssystem som en specifik klass av datoriserade informationssystem med syfte att stödja organisationers beslutsfattande aktiviteter. Kursen förmedlar hur beslutsstöd används för att välja ut och sammanställa användbar information från befintliga system, dokument, personliga kunskaper och/eller affärsmodeller. Kursen behandlar business intelligence, knowledge-based systems, neural networks samt group support systems. Verkliga fall och systemverktyg används i undervisningen för att diskutera hur lösningar ska tillämpas i ledningen av organisationer. Som en del av projektarbete görs laborationer med olika verktyg för beslutsstöd.

Interaktionsdesign

Interaktionsdesign är kunskapen om hur IT- produkter och tjänster ska designas så att de blir användbara i sina sammanhang. Kursen har en inriktning mot användarcentrerad systemutveckling. I kursen beskrivs grundbegrepp inom området interaktionsdesign, vilket innefattar designteori och designprinciper. Vidare behandlas kognitionspsykologiska aspekter av användning och gränssnittsprogrammering, olika utvärderingsmetoder samt gränssnittens utformning och dess förhållande till funktion och användningsområde.

År 3

IT – ledning, styrning och strategi

Kursen introducerar teorier om sociala processer, förändring och ledning i organisationer. Vidare behandlar kursen specifika teorier om förändring i samband med utveckling och införande av informationssystem.

Tillämpad IT Management

Kursen syftar till att ge en fördjupning och breddning inom metoder och tekniker för IT management. Kursen har som övergripande mål att utveckla metodologiska kunskaper och tillämpningsfärdigheter i att genomföra grundläggande modelleringar, analyser samt värderingar inom IT management. I kursen ingår att genomföra ett större tillämpningsprojekt i grupp där gruppen tilldelas ett specifikt uppdrag mot en uppdragsgivare.

Fördjupning i programmering

Fördjupning inom programspråket C och programmering för mobila enheter i Androidmiljö. Innehållet i kursen är även en vidareutveckling och tillämpning av programmering i ett projekt.

Informatik som vetenskap

Kursen omfattar fyra delmoment som tillsammans ger kunskap om vetenskapligt arbete, metod, analys och kunskapsförmedling. Det första momentet ger en översikt över informatikämnets historia och vetenskapsteori. Det andra momentet tränar uppsatsskrivandets praktik i form av forskningsmetoder (intervjuer, enkäter, observationer) samt olika vetenskapliga angreppssätt (aktionsforskning, kvalitativa fallstudier, design). Avslutningsvis övas design av en studie och att argumentera för de innehållsliga, teoretiska och metodiska val som görs.

Examensarbete

Examensarbetet är ett självständigt arbete där studenten fördjupar sig i ett område inom informatik och genomför en studie. Exempel på arbeten är förstudier, designstudier, utvärderingsstudier och litteraturstudier. Det är vanligt att studenter gör arbetet i ett företag eller annan verksamhet och med hjälp av intervjuer och observationer utreder hur organisationer arbetar med IT och tar fram förslag på alternativa och bättre.

Kontakt

Om du har frågor om programmets innehåll eller upplägg, kontakta programansvarig:

Agneta Ranerup, programansvarig
E-post: agneta.ranerup@ait.gu.se
Telefon: 031-786 6154

Om du har frågor om ansökan till programmet eller karriär efter avslutade studier kontakta studievägledare:

Jonas Karlén, studievägledare
E-post: studievagledning@ait.gu.se
Telefon: 031-786 5964
Rum: Guts (våning 3, hus Patricia)

Sidansvarig: Peter Larsson|Sidan uppdaterades: 2018-02-26
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?