Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Om programmet

Programmet är en tvåårig distansutbildning och omfattar 60 hp på halvfart. Undervisningen är planerad och utformad för att kunna kombineras med arbete.

Arbetsformer

Programmet ges som distansutbildning och har två till tre frivilliga fysiska träffar per termin. Studierna bedrivs med stöd av en nätbaserad utbildningsplattform och med hjälp av andra digitala redskap.

De problem och utmaningar som du arbetar med i utbildningen formuleras inom ramen för pågående forsknings- och utvecklingsarbete, antingen inom högskolan och/eller inom näringsliv eller förvaltning. Genom reflektion och bearbetning får du möjlighet att lära av dina egna erfarenheter av att använda IT, både inom och utanför utbildningen. Det innebär att dina kunskaper och erfarenheter inom området blir en tillgång i utbildningen.

Forskningsanknuten utbildning

I programmet möter du lärare som bedriver forskning och utveckling inom relevanta områden såsom inom datorspel och lärande; plattformar och infrastrukturer för lärande och kunskapshantering; mobil teknik; sociala medier; digital text och nya medier samt design och utveckling av IT. Det innebär att du som student har möjlighet att ta del av aktuell forskning under utbildningen.

Flera av programmets kursansvariga är verksamma vid LinCS (Lärande, interaktion och medierad kommunikation i det moderna samhället), en forskningsmiljö och ett kollegium som drivs med stöd från Vetenskapsrådet, samt DigitaLlärande i ett digitaliserat arbetsliv – en forskningsmiljö som samlar några av Västsveriges starkaste forskare på området och som är ett samarbete mellan Göteborgs universitet och Högskolan Väst.

Kurser, år 1:

Lärande kommunikation och IT som kunskaps- och tillämpningsområde, 7,5 hp

Inom kursen får du en översikt av hur IT på olika sätt förändrar våra möjligheter att kommunicera och lära. Kursen ger också en historisk översikt över informationsteknologins framväxt och de genomgripande förändringar detta fört med sig för hur institutioner, företag och samhälle fungerar. Vidare behandlas hur centrala begrepp och teorier kan användas för att analysera och förstå lärande och förändringsprocesser i utbildning och arbetsliv. I kursen får du genomföra praktiska moment som också utgör utgångspunkt för reflektion och analys.

Kursansvarig: Louise Peterson

Design av IT för lärande, 7,5 hp

I kursen lär du dig metoder för att designa och utveckla IT-stödda aktiviteter för lärande och kommunikation. Vi arbetar med relationen mellan teknik och praktik, samt konsekvenser av teknikval och teknikens utformning. Du lär dig att utvärdera och kritiskt granska olika IT-stöd. I kursen möter du vanligt förekommande applikationer, system och nätbaserade tjänster för utbildning och kompetensutveckling.

Kursansvarig: Mattias von Feilitzen

Spel och simuleringar som miljöer för lärande, 7,5 hp

Kursen syftar till att ge inblick i olika tanketraditioner kring datorspel och simulering som kulturella, sociala och kognitiva företeelser. Detta görs genom att spel och simuleringar behandlas utifrån olika tematiska aspekter. Inom varje tema beskrivs teoretiska antaganden om lärande, representation och kommunikation. Varje tema belyser också implikationer av dessa antaganden för design av spel och simuleringar och hur de kan användas i utbildningssyfte.

Kursansvarig: Markus Nivala

Infrastrukturer och organisering av lärande och kommunikation, 7,5 hp

I kursen presenteras och diskuteras vetenskapliga ansatser för att förstå hur användning av informationssystem påverkar och förändrar professionella roller, samt villkoren för deltagande och lärande. I kursen studeras och analyseras vanliga plattformar för lärande och kompetenshantering inom utbildningssektorn och näringslivet.

Kursansvarig: Johan Lundin

Kurser, år 2:

Metoder för att studera lärande, kommunikation och IT i utbildning, arbete och vardag, 7,5 hp

Kursen syftar till att skapa en förståelse för forskningsprocessens olika delar samt hur ett projekt formuleras och utförs. Vidare syftar kursen till att introducera metoder för design, datainsamling, analys och presentation. Relevansen av dessa diskuteras utifrån ett akademiskt perspektiv såväl som ett tillämpat praktikerperspektiv. I kursen får du tillsammans med andra genomföra mindre projekt där ni kommer i kontakt med metoder av relevans för fältet.

Kursansvarig: Alexandra Weilenmann

Lärande, kommunikation och IT som kunskaps- och tillämpningsområde, 7,5 hp

Kursen syftar till att skapa en förståelse för hur digitala medier har förändrat och förändrar förutsättningar för kommunikation, lärande och kunskapsutveckling på såväl samhällsnivå som i specifika sociala praktiker, exempelvis skola och arbetsliv. Här lär du dig analysera konsekvenser av digital medieanvändning i sociala gemenskaper och praktiker med fokus på hur kunskaper och kompetenser förändras i relation till införande av nya teknologier. Kursen är under utveckling och förväntas vara fastställd under senare delen av 2018.

Kursansvarig: 

Examensarbete, 15 hp

Du genomför ett praktiskt projekt inom fältet lärande, kommunikation och IT. I kursen får du fördjupa dina kunskaper inom analys, metodiskt arbetssätt, problemformulering, samt att presentera och redovisa resultat. Det finns utrymme för såväl forskningsinriktade projekt, som design- och utvecklingsprojekt.

Kursansvarig: Ylva Hård af Segerstad

Kontakt

Mattias von Feilitzen
Programansvarig
E-post: mattias.von.feilitzen@ait.gu.se
Telefon: 070-673 2344

Om du har frågor om ansökan till programmet, karriär efter avslutade studier eller liknande frågor, kontakta vår studievägledare:

Studievägledare
E-post: studievagledning@ait.gu.se
Telefon: 031-786 5964

Sidansvarig: Peter Larsson|Sidan uppdaterades: 2018-10-26
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?