Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

MUSEUM 2020

 

Institutionen för tillämpad IT genomför en satsning med fokus på digitaliseringen av samhället och dess konsekvenser för publika kunskapsinstitutioner – museum, science centers, bibliotek m.m. Arbetet genomförs genom utbildning och samverkan med kunskapsinstitutioner i Göteborg, främst våra partners Världskulturmuséet och Universeum.

Syftet är att utforska hur publika kunskapsinstitutioner kan fortsätta att vara kunskapsnoder i en tid när media har blivit digitaliserade och tillgängliga bortom rum och plats. Projektgruppen består av forskare från avdelningen för interaktionsdesign vid Chalmers och avdelningen för lärande, kommunikation och IT. Vi har tillsammans med våra partners utarbetat tre teman för vårt fortsatta arbete:

  • Det virtuella museet. Här utforskar vi nya vägar för interaktion, både fysiskt och virtuellt, samt kopplingar där emellan.
  • Före- under och efter besök på museet. Inom detta område utforskare vi besökarens roll som medskapare och arbetar även med att ta fram verktyg för skolbesök.
  • Arkiv och samlingar. Många kunskapsinstitutioner har stora samlingar som inte kommer allmänheten till del. Här arbetar vi med visualiseringar och nya sätt att representera dessa samlingar.


Dessa teman genomförs nu på följande sätt:

  • Studentprojekt. Under genomför studenter på våra olika utbildningar projekt ute hos våra samarbetspartners.
  • Avhandlingsprojekt. För tillfället har vi två doktorander som är kopplade till projektet, Josef Wideström och Karin Ekman.
  • Forsknings- och utvecklingsprojekt i samarbete med forskare på ITIT och våra samarbetspartners.


Samarbetspartners

Vi arbetar främst med följande partners:

Medverkande

Karin Ekman, Eva Eriksson, Morten Fjeld, Olof Torgersson, Alexandra Weilenmann (projektledare), Josef Wideström

KARIN EKMAN är doktorand i tillämpad Informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap vid institutionen för Tillämpad IT, Göteborgs Universitet, Sverige. Hon intresserar sig för om man med mobil teknologi kan skapa broar mellan det formella lärandet i skolan och lärandet i informella miljöer. Karin Ekman har en Gymnasielärarexamen med inriktning mot Geografi och Biologi från Karlstad Universitet (1999).

EVA ERIKSSON är universitetslektor i Interaktionsdesign vid Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg, Sverige. Evas forskning utforskar möjligheter för interaktionsdesign där informationsteknologi är det viktigaste designmaterialet. Hon intresserar sig för designmetoder, och har erfarenhet från att arbeta med att involvera barn, familjer, Marsianer från yttre rymden, arkitekter och allmänheten i olika designsprojekt i kontexter såsom t.ex. skolor, bibliotek, och offentliga platser. Eva är en av grundarna av forskningsgruppen IDAC – Gothenburg Working Group for Interaction Design and Children.

MORTEN FJELD är professor i Human-Computer Interaction vid Chalmers. Hans forskning befinner sig i området Human-Computer Interaction med en fokus på tangible och tabletop användargränssnitt. I 2005 startade han t2i Interaction Lab vid Chalmers. Han har en dubbel MSc degree inom tillämpad matematik från NTNU (Trondheim, Norge) och ENSIMAG (Grenoble, Frankrike), och en PhD från ETH (Zurich, Schweiz). 2002, mottog Morten Fjeld ETH Medalj för sin PhD med titeln "Designing for Tangible Interaction". 2011, var Fjeld gästprofessor vid NUS Singapore och 2016 vid Tohoku University, Japan. Morten Fjeld har också industrierfarnehet inom strömningsteknik, simulatorer och design av användargränssnitt.

OLOF TORGERSSON är docent vid Chalmers. Olof har en bakgrund inom datavetenskap och har arbetat mer än 15 år i tvärvetenskapliga forskningsprojekt, t ex inom användning av IT i vården med att starkt fokus på användarnas behov. Hans nuvarandes forskning kretsar kring användandet av mobila enheter, speciellt hur den kan fungera som verktyg för att stödja kommunikation ansikte-mot-ansikte istället för att innesluta var och en av oss i sin egen mobila bubbla.  Olof är också en av grundarna av  IDAC – Gothenburg working group for interaction design an children, och ledare för projektet Touch AT som fokuserar på design för och med barn och ungdomar med kognitiva funktionshinder.

ALEXANDRA WEILENMANN är docent och lektor vid institutionen för tillämpad informationsteknologi vid Göteborgs universitet. Henns forskningsfokus är mobil IT med ett speciellt intresse för hur mobila kommunikationsteknologier kommer till användning i vardagliga situationer. Kopplat till muséer så har hon bedrivit ett antal studier med fokus på användningen av sociala medier och mobilt foto som en del av museibesöket. Dessa studier har ofta bedrivits i samarbete med muséerna och har även inneburit utforskandet av nya metoder för att förstå vad besökarna gör med den teknik de själva tar med sig till museet, snarare än att fokusera på den teknik som museet tillhandahåller.

JOSEF WIDESTRÖM är universitetsadjunkt vid Chalmers Tekniska högskola och undervisar i Interaktionsdesign och visualisering. Han arbetar även på avhandling i Digital representation tillsammans med Naturhistoriska museet i öteborg, Crisis Response Lab vid Göteborgs universitet och andra organisationer där relationerna mellan den fysiska och digitala miljön kan studeras ur ett designperspektiv. Han har medverkat i olika forskningsprojekt sedan 1999 och var ledare för Chalmers VR CUBE i fem år. Josef är utbildad arkitekt (M.Arch från Chalmers 1998) och använder erfarenheterna från den egna arkitektfirma i både forskning och undervisning.
 

Kontaktinformation

Projektledare Alexandra Weilenmann

MUSEUM 2020

SAMHÄLLETS DIGITALISERING OCH DESS RELEVANS FÖR MUSEUM OCH UTBILDNING

På gång i MUSEUM2020

Augusti - workshops med partners. September - uppstart av projekt i kurser

Workshops med partners

Två workshops har genomförts med Universeum och Världskulturmuseet där fokus låg på att skapa en gemensam grund för fortsatt arbete och identifiera möjligheter för studentprojekt och gemensamma forskningsansökningar.

Kurser där resultaten används:

 

Sidansvarig: Karin Ekman|Sidan uppdaterades: 2018-10-26
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?