Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Digitalisering inom vård och omsorg

Research profile seminar

Centrum för forskning om arbete och sysselsättning - Work and Employment Research Centre (WE) - bjuder in till öppet seminarium 25 september:

Digitaliseringen är en process som nu snabbt breder ut sig inom arbetslivets olika sektorer. Somliga oroar sig över vilka konsekvenser denna utveckling kan få. Det kan ju tänkas att för en del av de arbetande blir det negativa följder. Andra intar en positiv utgångspunkt och föreställer sig i stället att förändringarna har potential att medföra många fördelar. Vid detta seminarium är fokus inriktat på hälso- och sjukvården och forskare och experter kommer att behandla digitaliseringens frågor på basis av de erfarenheter och den kunskap som nu finns att tillgå.

Program

13:15 - 13:20 Välkomna!

13:20 - 14.00 Vårdens digitalisering - hot eller möjlighet?
Ragnar Lindblad, Programägare FVM, Västra Götalandsregionen

14.00 - 14:40 Digital individuell kompetensutveckling av medarbetare med kort och medellång vårdutbildning - Meds stöd av Europeiska Social Fonden
Lars Lindsköld, universitetslektor, Inst. tillämpad IT, Göteborgs universitet

14:40 - 15:10 Kaffe

15:10 - 15:40 Simuleringsbaserad utbildning för hälso- och sjukvårdens professionsutbildningar
Hans Rystedt, professor, pedagogik, Göteborgs universitet

15:40 - 16:10 Digitalisering av professionellt arbete
Lars Walter, docent, Handelshögkolan, Göteborgs universitet
Kajsa Lindberg, docent, Handelshögkolan, Göteborgs universitet


Seminariet är kostnadsfritt och riktar sig till alla intresserade.

Vänligen anmäl dig senast den 19 september på följande länk: till anmälan

Varmt välkommen!

//Centrum för forskning om arbete och sysselsättning

---
Centrum för forskning om arbete och sysselsättning - Work and Employment Research Centre (WE) - startades 2012. Centrumbildningen skall vara en plattform för nationellt och internationellt forskningssamarbete och skapa kontaktytor i frågor som rör hållbart arbete och hållbar sysselsättning.

Läs mer om centret på www.we.gu.se

I kalendariet på hemsidan hittar du information om fler spännande seminarier och aktiviteter.

Date: 9/25/2018

Time: 1:15 PM - 4:10 PM

Categories: Health and Care Sciences

Organizer: Centrum för forskning om arbete och sysselsättning

Location: School of Business, Economics and Law, Vasagatan 1
OBS! lokalbyte till SKF salen (Ifrån Sal D33)

Event URL: Read more about Digitalisering inom vård och omsorg

Contact person: Bengt Furåker

Phone: 031-786 4801

Page Manager: |Last update: 5/2/2017
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?