Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Utbildning, lärande och arbetsmarknad - med fokus på språk och integration

Research profile seminar

I dag krävs det i regel utbildning utöver den obligatoriska för att komma in på den svenska arbetsmarknaden. För dem som har annat modersmål tillkommer problemet med att många jobb fordrar att man mer eller mindre har förmåga att hantera det svenska språket. Vid det här seminariet kommer sambanden mellan utbildning, språk, migration och integration i arbetslivet att belysas från olika håll. Fyra forskare medverkar och ger sina perspektiv på dessa frågor.

Program

13:15-13:20 Välkomna!

13:20-14:00 Migration, lärande och social inkludering
Andreas Fejes, professor i vuxenpedagogik, Linköpings universitet

14:00-14:40 Utmaningar och möjligheter inom SFI. En tillbakablick och en samtidsbild
Marie Carlson, professor emeritus i sociologi, Göteborgs universitet

14:40-15:10 Kaffe

15:10-15:50 Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i vuxenutbildningen. Exempel från sfi och yrkesutbildning
Ingrid Henning Loeb, docent i pedagogik, Göteborgs universitet:

15:40-16:20 Integration med mobilen: utveckling av digitala stöd för språk och interkulturell kommunikation för utländsk sjukvårdspersonal
Nataliya Berbyuk Lindström, FD i lingvistik, Göteborgs universitet

Seminariet är kostnadsfritt och riktar sig till alla intresserade.

Vänligen anmäl dig senast den 5 december via anmälningslänken Anmäl dig här

Varmt välkommen!

Date: 12/10/2018

Time: 1:15 PM - 4:20 PM

Categories: Education and Didactics

Location: University main building Vasaparken, Universitetsplatsen 1
Universitetsaulan

Contact person: Bengt Furåker

Phone: 031-786 4801

Page Manager: |Last update: 5/2/2017
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?