Webbkarta

För undervisande personal

Kopieringsregler

Här hittar du de regler som finns när du kopierar och skriver ut för din undervisning.

Svenska

Engelska

Studieadministrativa processer

Anmälan till program och kurserAntagning till program och kurser Examination i kurs (anonyma tentamina)Hantering av kursplaner Hantering av utbildningsplanerResultatrapporteringRutinbeskrivning för ex-jobbsrapportering- GURutinbeskrivning för ex-jobbsrapportering- CTHPreliminär handlingsplan för kursvärderingar

Arbetsbeskrivningar för kurs- och programansvarig samt masterkoordinatorer finns här.

Bokning av salstentamen

  • Studieadministrationen ber att kursansvariga hör av sig senast 2 månader innan terminsstart vilka datum och tid de önskar hålla kursens tentor och omtentor. Studieadministrationen anordnar sedan tillsammans med Studentcentrum bokning av lokal och vakter.
  • Studieadministrationen lägger upp information om tentamen på webben samt ser till att tentan finns upplagd för anmälan i Ladok på webb. Anmälan öppnar cirka en månad innan själva tentamensdatumet och stänger 2 veckor innan. Detta är så att Studentcentrum i god tid vet exakt antal studenter som är anmälda.
  • Studieadministrationen ordnar med anonyma koder och lämnar lista på anmälda studenter till Studentcentrum.
  • Kursansvarig ansvarar själv för kopiering av tentor. På försättsbladet skall namn och telefonnummer till berörd lärare finnas tillgängligt. Tentorna måste vara Studentcentrum tillhanda senast 24 timmar innan tentamensdatumet.
    Blankett "försättsblad för anonym tentamen"

 

Lokalbokningar

Bokning av föreläsningssalar och mötesrum görs via Time Edit. Du loggar in med ditt CID.

Till bokningen

Visa dagens bokningar

Dagens bokningar som RSS RSS

Sidansvarig: Peter Larsson|Sidan uppdaterades: 2012-08-14
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vad är kakor?