Institutionen för tillämpad informationsteknologi

Vid institutionen för tillämpad IT bedrivs utbildning och forskning inom informatik, interaktionsdesign, lärande, kommunikation, kognitionsvetenskap och visualisering i nära samverkan med industri och offentlig sektor. Här utvecklas individens kunskap och förmåga att analysera, förstå och hantera olika aspekter av samhällets digitalisering, IT, samspelet mellan människor, och samspelet mellan människan och tekniken.

Institutionen finns på Campus Lindholmen och är en del av både Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet.


Kalender

Fler händelser i kalendern

Avdelningar

Läs mer om institutionens sex olika forskningsavdelningar

Publikationer

Här hittar du publikationer av våra doktorander och forskare

Samhällets Digitalisering

Utbildningar som sätter dagens teknik i ett sammanhang

Viktiga datum för kurser och program

Om antagningsbesked och svarsdatum för studier 2015