Institutionen för tillämpad informationsteknologi

Vid institutionen för tillämpad IT bedrivs utbildning och forskning inom informatik, interaktionsdesign, lärande, kommunikation, kognitionsvetenskap och visualisering i nära samverkan med industri och offentlig sektor. Här utvecklas individens kunskap och förmåga att analysera, förstå och hantera olika aspekter av samhällets digitalisering, IT, samspelet mellan människor, och samspelet mellan människan och tekniken.

Institutionen finns på Campus Lindholmen och är en del av både Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet.


Forskningsmiljöer

Lärande
Visualisering
Informatik

Publikationer

Här hittar du publikationer av institutionens forskare.

Lär dig mer om samhällets digitalisering

Aktuella och angelägna utbildningar.

Viktiga datum för kurser och program

Om antagningsbesked och svarsdatum för studier 2015

© Göteborgs universitet 2009, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta